/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      ₪4 ILS  or more

     

lyrics

את הלילה בילינו
בתוך ערפל
חיפשנו מקום בו
נוכל להתפלל
עם בוץ עד ברכיים
ומאג משתלשל
בדרך לעזאזל

עם שחר ראינו
את פני האויב
נגענו בפחד
חווינו כאב
הייתי אדם
עכשיו אני זאב
בדרך לעזאזל

עם שוך הירי
נשמעו אנקות
זעקות שבר
ולחש תפילות
גברים גוססים
שוקעים בשוחות
בדרך לעזאזל

בדרך לעזאזל
בדרך לעזאזל
ישמור אותנו האל
בדרך לעזאזל

הכפר בו חנינו
לא היה מיושב
מחנה הקמנו
כבדרך אגב
רציתי רק לנוח
רציתי רק לשכב
בדרך לעזאזל

אין סוף באופק
אמר סגן השר
ברדיו שידרו את
כל מה שאמר
אבל כמה שדיבר
הוא לא אמר שום דבר
בדרך לעזאזל

הנצח ינצח
אמר הסמל
מודה שכשירו בו
היה לי חבל
עמדנו סביב הקבר
במבט מושפל
בדרך לעזאזל

בדרך לעזאזל
בדרך לעזאזל
ישמור אותנו האל
בדרך לעזאזל

השארתי בבית
אישה וילדה
הבטחתי להן ש
אשוב חזרה
ואין לי עניין
לחזור בקופסה
מהדרך לעזאזל

בכל עצירה
הפלוגה יותר קטנה
היינו ארבעים
נותרנו ארבעה
אם אני אפול
מי ימשיך ת שורה
בדרך לעזאזל

credits

from ווטאבר, גבר - חלק ב, released July 22, 2016

tags

license

all rights reserved